ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង

Sold by Billbox

$18.00

ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
Free Delivery & តម្លើង

Quantity:
+ -
Tags:
Report Abuse

Description

ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង
ដែករឹង  និងក្រាសល្អ ថ្នាំស្អាតដូចថ្នាំឡាន ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
តម្លៃ  : $18 (in stock) កម្មងថ្ងៃបានថ្ងៃនេះ
(https://t.me/billboxhomeandgarden/80)Free Delivery & តម្លើង

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង”

Your email address will not be published.

Vendor Info

  • Billbox
  • Vendor: bbsa
  • Address: 2&4, Street 303
    My test new db
    Phnom Penh
    1200

Other Available Vendor

បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

បង្កើតគេហទំព័រ eCommerce ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើ ៣ជំហានងាយៗ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលជួយអ្នកស្វែងរកអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ។

Scroll back to top