បង្កើតថ្មី ចែករំលែក និង ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិ អតិថិជន និងអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកក្នុងការស្វែងរកអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនៅលើ ផែនទី Google បណ្តាញសង្គម តំណភ្ជាប់សំខាន់ៗ ផលិតផល និងផុសថ្មីៗរបស់អ្នកដោយដាក់ពួកវាទាំងអស់នៅលើទំព័រែតមួយ​ ឬលីង។

billbox.me/

ទទួលបានតំណអាសយដ្ឋានដោយមិនគិតថ្លៃ!

ធ្វើឱ្យការទិញទំនិញអនឡាញរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹង លេខកូដប៊ៀលប៊ក់ ដែលអ្នកអាចទទួលបានកញ្ចប់ សំបុត្រ ឬវិក្កយបត្រពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

What is Billbox code and what are the benefits?

×

បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

បង្កើតគេហទំព័រ eCommerce ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើ ៣ជំហានងាយៗ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលជួយអ្នកស្វែងរកអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ។

Scroll back to top