ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង

Sold by Mail Box SV

$18.00

ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
Free Delivery & តម្លើង

Quantity:
+ -
Tags:
Report Abuse

Description

ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង
ដែករឹង  និងក្រាសល្អ ថ្នាំស្អាតដូចថ្នាំឡាន ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
តម្លៃ  : $18 (in stock) កម្មងថ្ងៃបានថ្ងៃនេះ
(https://t.me/billboxhomeandgarden/80)Free Delivery & តម្លើង

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង”

Your email address will not be published.

Vendor Info

No product has been found!

Other Available Vendor

Price $18.00

(ភាសាខ្មែរ) បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Scroll back to top