ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង

Sold by Billbox

$18.00

ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
Free Delivery & តម្លើង

Quantity:
+ -
Tags:
Report Abuse

描述

ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង
ដែករឹង  និងក្រាសល្អ ថ្នាំស្អាតដូចថ្នាំឡាន ទំហំ៖ 30cm x 23cm x 12cm
តម្លៃ  : $18 (in stock) កម្មងថ្ងៃបានថ្ងៃនេះ
(https://t.me/billboxhomeandgarden/80)Free Delivery & តម្លើង

评价

目前还没有评价

成为第一个“ប្រអប់សំបុត្ររក្សាវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。

Vendor Info

  • Billbox
  • Vendor: bbsa
  • Address: 2&4, Street 303
    My test new db
    Phnom Penh
    1200

Other Available Vendor

(ភាសាខ្មែរ) បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

对不起,此内容只适用于高棉文

Scroll back to top